DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu DW 361 w km 5+395 nad rzeką Kwisą w miejscowości Mirsk. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-22
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 361 w km 5+395 nad rzeką Kwisą w miejscowości Mirsk. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2018
Termin składania ofert 2018-12-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

95-18 Ogloszenie o zamowieniu

95-18 SIWZ

95-18 SIWZ

OPZ

SST

Mirsk KO 

95-18 Odpowiedz na pytania od 1 do 13

95-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Kosztorys ofertowy 06-12-2018 

zbiorcze zestawienie ofert

 

95-18 Ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :