DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica CPV 45000000-9, 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-15
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica CPV 45000000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.98.2018
Termin składania ofert 2018-12-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel 71 39 17 233, –166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-98-2018-SIWZ-www-edyt

2720-98-2018-SIWZ

2720-98-2018-ekspertyza-2016

2720-98-2018-geologia

2720-98-2018-karta wiaduktu

2720-98-2018-mapa

2720-98-2018-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-98-2018-opinia-konserwatora

2720-98-2018-pfu-stara-krasnica-16

2720-98-2018-pismo-PKP

2720-98-2018-przegląd-rozszerzony

 

 

2720-98-2018-pytania-i-odpowiedzi-23-11-2018

2720-98-2018-siwz-23-11-2018

2720-98-2018-SIWZ-www-edyt-23-11-2018

2720-98-2018-pfu-23-11-2018

2720-98-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

 

 

98_2018-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

 

98_2018-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :