DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etapami odcinek od km 51+645 do km 51+950. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-28
Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków – etapami odcinek od km 51+645 do km 51+950. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax 71 39 17 110
Załączniki

86_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018_09_28

86_18_SIWZ_2018-09-28

86_18_OPZ_2018-09-28

86_18_DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_2018-09-28

86_18_Wyniesienie_i_stabilizacja_GPD_2018-09-28

86_18_Kosztorys_ofertowy_2018-09-28

86_18_wersja_edyt_zał_2018-09-28

 

86_18_pyt_i_odp_2018-10-12

86_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-10-12

 

86_18_pyt_i_odp_2018-10-26

86_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-10-26

86_18_Kosztorys_ofertowy_2018-10-26

86_18_TOR_2018-10-26

 

86_18 odp_na_pyt_2018-11-05

86_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-11-05

 

86_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-11-20

86_2018 zmiana SIWZ 2018-11-20

86_2018_KOSZTORYS OFERTOWY 2018-11-20

86_2018_KOSZTORYS OFERTOWY 2018-11-20

86_2018 WYNIESIENIE I STABILIZACJA GPD 2018-11-20

 

86_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-11-27

86_2018 odp_na_pyt_2018-11-27

86_2018 KOSZTORYS OFERTOWY 2018-11-27

 

 

86_18_zmiana_SIWZ_2018-12-05

86_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-12-05

86_18_zał_8_wzór_umowy_2018-12-05

86_18_OPZ_2018-12-05

 

 

86_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-12-12

 

86_18_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-01-04

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :