DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze w km 22+720,00 - 23+453,34. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-28
Nazwa zadania Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze w km 22+720,00 - 23+453,34. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.87.2018
Termin składania ofert 2018-11-20 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

87_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-09-28

87_2018 SIWZ 2018-09-28

87_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

87_2018 KOSZTORYS OFERTOWY

87_2018 DOKUMENTACJA

87_2018 załączniki do SIWZ 2018-09-28 w_edyt

 

87_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-10-12

87_2018 pyt_i odp 2018-10-12

87_2018 SSTWiORB

87_2018 Projekt zagospodarowania terenu

87_2018 załączniki do SIWZ 2018-10-12 w_edyt

 

87_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-10-26

87_2018 pyt_i odp 2018-10-26

87_2018 KOSZTORYS OFERTOWY 2018-10-26

87_2018 plan kanalizacji deszczowej

87_2018 WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO

 

87_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-10-29

87_2018 pyt_i odp 2018-10-29

 

87_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-11-06

87_2018 pyt_i odp 2018-11-06

87_2018 KOSZTORYS OFERTOWY 2018-11-06

 

87_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-11-09

87_2018 pyt_i odp 2018-11-09

87_2018 załącznik nr 8 do SIWZ - UMOWA (wzór) 2018-11-09

 

 

87_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-11-20

 

87_2017 INFO_O WYBORZE 2018-12-06

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :