Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku. CPV 45000000-7. Drukuj
z dnia: 2018-09-10
Nazwa zadania Przebudowa ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.29.2018
Termin składania ofert 2018-09-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

29_2018 ogloszenie o zamowieniu 10_09_2018

29_2018 siwz 10_09_2018

29_2018 siwz wersja edytowalna 10_09_2018

29_2018 zalacznik nr 11 zalacznik do opisu przemiotu zamowienia 10_09_2018

29_2018 materialy dodatkowe 10_09_2018

29_2018 zmiana siwz 20_09_2018

  29_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 27_09_2018

29_2018 uniewaznienie postepowania 24_10_2018