DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-05
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.81.2018
Termin składania ofert 2018-09-26 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

81_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-09-05

81_2018 SIWZ 2018-09-05

81_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-09-05

81_2018 KOSZTORYS OFERTOWY 2018-09-05

81_2018 DOKUMENTACJA

Opinia geotechniczna

Opinia konserwatora

81_2018 załączniki do SIWZ_2018-09-05_w-edyt

 

81_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-09-17

81_2018 pyt_i odp 2018-09-17

81_2018 kosztorys ofertowy z dn_2018-09-17

81_2018 kosztorys ofertowy z dn_2018-09-17

81_2018 zał_nr 1 - FORMULARZ OFERTY_2018-09-17

81_2018 zał_nr 1 - FORMULARZ OFERTY_2018-09-17_w-edyt

 

81_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-09-21

81_2018 pyt_i odp 2018-09-21

 

 

81_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-09-26

 

81_2017 INFO_O WYBORZE 2018-10-15

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :