DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj) Drukuj Email
z dnia: 2018-09-04
Nazwa zadania Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 45.00.00.00-0, 71.24.70.00-8, 71.30.00.00-1, 71.35.19.10-5.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.77.2018
Termin składania ofert 2018-11-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

77_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-09-04

77_18_SIWZ_2018-09-04

77_18_Warunki_kontraktu_2018-09-04

77_18_Opis_dodatkowych_wymagań_2018-09-04

77_18_JEDZ_2018-09-04

77_18_wersja_edyt_zał_2018-09-04

 

77_18_pyt_i_odp_2018-10-12

77_18_sprostowanie_ogłoszenia_2018-10-12

77_18_PFU_z_załącznikami_2018-09-04_popr_2018-10-12

 

77_18_pyt_i_odp_2018-10-26

77_18_sprostowanie_ogłoszenia_2018-10-26

77_18_Warunki_kontraktu_2018-10-26

 

77_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-11-14

 

77_18_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-01-21

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :