DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-30
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 km 16+410 w m. Stara Kraśnica. CPV 45000000-9, 71300000-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.58.2018
Termin składania ofert 2018-09-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 233, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

  58_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-08-30

58_18_SIWZ_2018-08-30

58_18_PFU_z_załącznikami_2018-08-30

58_18_SIWZ_2018-08-30

 

  2720-58-2018-odpowiedzi-i-zmiana-siwz-11-09-2018

2720-58-2018-wzor-umowy-11-09-2018

2720-58-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-11-09-2018

  

  2720-58-2018-odpowiedzi-i-zmiana-siwz-14-09-2018

2720-58-2018-SIWZ-ujedn-14-09-2018

2720-58-2018-SIWZ-ujedn-14-09-2018

2720-58-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-14-09-2018

  

 

58_2018-zbiorcze zestawienie ofert

  

2720-58-2018-uniewaznienie-www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :