Remont drogi wojewódzkiej nr 362 w m. Skałka w km 9+405 – 10+181 długość 0,776 km. Drukuj
z dnia: 2018-08-07
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 w m. Skałka w km 9+405 – 10+181 długość 0,776 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.74.2018
Termin składania ofert 2018-08-22 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

74_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-08-07

74_18_SIWZ_2018-08-07

74_18_OPZ_2018-08-07

74_18_Specyfikacje_techniczne_2018-08-07

74_18_kosztorys_ofertowy_2018-08-07

74_18_wersja_edyt_zał_2018-08-07

  

74_18 odp_na_pyt_2018-08-17

 

  NI-2720-74-2018-zbiorcze-zestawienie-ofert

 

74_18_informacja_o_wyborze_2018-09-06