DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 362 w m. Skałka w km 9+405 – 10+181 długość 0,776 km. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-07
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 w m. Skałka w km 9+405 – 10+181 długość 0,776 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.74.2018
Termin składania ofert 2018-08-22 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

74_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-08-07

74_18_SIWZ_2018-08-07

74_18_OPZ_2018-08-07

74_18_Specyfikacje_techniczne_2018-08-07

74_18_kosztorys_ofertowy_2018-08-07

74_18_wersja_edyt_zał_2018-08-07

  

74_18 odp_na_pyt_2018-08-17

 

  NI-2720-74-2018-zbiorcze-zestawienie-ofert

 

74_18_informacja_o_wyborze_2018-09-06

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :