DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska II w km 16+026-16+846 długość 0,820 km. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-07-25
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Bierutów ul. Namysłowska II w km 16+026-16+846 długość 0,820 km. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.70.2018
Termin składania ofert 2018-08-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

70-18 Ogloszenie o zamowieniu

70-18 SIWZ

70-18 SIWZ

OPZ

451 KOSZTORYS OFERTOWY Namysłowska

SST

  70-18 Odpowiedz na pytania 14-08-2018

70-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

KOSZTORYS OFERTOWY 14-08-2018

SST 14-08-2018

  70-18 Odpowiedz na pytanie 17-08-2018

70-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

  zbiorcze zestawienie ofert

70-18 Ogloszenie o wyborze

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :