DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. CPV 45000000-0 Drukuj Email
z dnia: 2018-07-25
Nazwa zadania Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. CPV 45000000-0
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2018
Termin składania ofert 2018-08-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

69-18 Ogloszenie o zamowieniu

69-18 SIWZ

OPZ DW328, chodnik, Świerzawa

69-18 SIWZ

13-07-2018 - zatwierdzenie DOR

13-07-2018 - zatwierdzenie TOR

TOM I - PBW

TOM II - SSTWiORB

TOM III-operat wodno-prawny

TOM IV - TOR

TOM V - DOR

TOM VI - koszorys ofertowy

opinia geotechnniczna

rys 2TOR_rewizja (1)

 

69-18 Uniewaznienie postepowania

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :