DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 383. CPV 45316213-1. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-24
Nazwa zadania Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 383. CPV 45316213-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.72.2018
Termin składania ofert 2018-08-09 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

72_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-07-24

72_2018 SIWZ 2018-07-24

72_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

72_2018 załączniki do SIWZ 2018-07-24 w_edyt

 

72_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-07-26

72_2018 pyt_i odp_2018-07-26

72_2018 załącznik nr 4 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 2018-07-26

72_2018 załącznik nr 4 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 2018-07-26

 

72_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-08-09

 

72_2018_informacja_o_wyborze_2018-08-27

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :