DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW 364 km 17+748 w m. Lwówek Śląski w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-20
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 364 km 17+748 w m. Lwówek Śląski w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.63.2018
Termin składania ofert 2018-08-24 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

63_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-07-20

63_2018 SIWZ 2018-07-20

63_2018 Program Funkcjonalno-Użytkowy

Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

63_2018 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 2018-07-20 w_edyt

 

63_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-08-02

63_2018 pyt_i odp_2018-08-02

 

63_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-08-10

63_2018 pyt_i odp 2018-08-10

63_2018 MAPA ZASADNICZA

63_2018 OPINIA GEOTECHNICZNA

63_2018 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO JNI 16060050

63_2018 Protokoły okresowej kontroli rocznej

63_2018 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY t_j_2018-08-10

63_2018 zał_2 ZESTAWIENIE CENOWE

63_2018 zał_2 ZESTAWIENIE CENOWE

 

63_2018-zbiorcze zestawienie ofert

 

63_2017 INFO_O WYBORZE 2018-10-02

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :