DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-10
Nazwa zadania Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie. CPV 45000000-7, 71300000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.61.2018
Termin składania ofert 2018-08-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

61_2018-ogloszenie-o-zamowieniu

61_2018-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-SIWZ

61_2018-OPZ-28-06-2018

61_2018-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-SIWZ

61_2018-Zał-nr-10-do-SIWZ

61_2018-Zał-nr-11-do-SIWZ

61_2018-Zał-nr-12-do-SIWZ

61_2018-TOM-III-SIWZ-PFU

61_2018-TOM-V-SIWZ-materiały-informacyjne-wyjsciowe

 

61_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-07-20

61_2018 zmiana siwz_2018-07-20

61_2018 Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)_2018-07-20

61_2018 TOM II WARUNKI KONTRAKTU 2018-07-20

61_2018 TOM IV WYKAZ PŁATNOŚCI 2018-07-20

Załącznik nr 11 - wymiana przyłączy

D-04_05_01 WWiORB stabiliz_cementem

 

61_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-08-01

61_2018 pyt_i odp_2018-08-01

D_07_05_01 WWiORB bariery stalowe-aktual

D_07_05_01a WWiORB -bariery_linowe

 

 

 

61_2018-pyt_i_odp_2018-08-10

61_2018-ogl-o-zmianie-ogloszenia-2018-08-10

61_2018 pyt_i_odp_2018-08-10-zalaczniki

 

 

 

61_2018 pyt_i_odp_20-08-2018

61_2018 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-20-08-2018

61_2018 Rewers map do uzgodnienia nr TD_OWR_OMD_4113-22_2016

61_2018 DWG

 

 

61_2018-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

 

61_2018-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :