DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna. CPV 45233294-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-07-03
Nazwa zadania Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna. CPV 45233294-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.59.2018
Termin składania ofert 2018-07-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuc
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

59_2018 PFU 03_07_2018

59_2018 ogloszenie o zamowieniu 03_07_2018

59_2018 siwz 03_07_2018

59_2018 siwz wersja edytowalna 03_07_2018

59_2018 PFU 10_07_2018

59_2018 ogloszenie o zmianie ogloszenia 10_07_2018

59_2018 siwz wersja edytowalna 10_07_2018

59_2018 zalacznik 1 do PFU 10_07_2018

59_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert

59_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07_08_2018

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :