Remont drogi wojewódzkiej nr 338 odcinek Lubiąż – Kawice w km 36+179 – 37+290 długość 1,111 km. Drukuj
z dnia: 2018-06-28
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 338 odcinek Lubiąż – Kawice w km 36+179 – 37+290 długość 1,111 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.57.2018
Termin składania ofert 2018-07-16 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

57_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-06-28

57_18_SIWZ_2018-06-28

57_18_OPZ_2018-06-28

57_18_SST_2018-06-28

57_18_kosztorys_ofertowy_2018-06-28

57_18_wersja_edyt_zał_2018-06-28

 

 

57_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-07-16

 

57_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-07-26