DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-06-27
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.60.2018
Termin składania ofert 2018-07-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

60_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-06-27

60_2018 SIWZ 2018-06-27

60_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-06-27

60_2018 SSTWiORB

60_2018 załączniki do SIWZ 2018-06-27

 

60_2018 zmiana SIWZ_2018-06-29

60_2018 ZAŁĄCZNIK NR 8 - UMOWA (WZÓR) 2018-06-29

 

60_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-07-12

 

 

60_2018 ZADANIE 1 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2018-07-17

 

 

60_2017 ZADANIE 2 - INFO_O WYBORZE 2018-07-24

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :