DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda - Słupiec w km 39+470 - 39+560. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-05-29
Nazwa zadania Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Nowa Ruda - Słupiec w km 39+470 - 39+560.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.53.2018
Termin składania ofert 2018-06-14 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

53_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-05-29

53_2018 SIWZ 2018-05-29

53_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

53_2018 SST

53_2018 kosztorys ofertowy

53_2018 załączniki do SIWZ 2018-05-29

 

53_2018 zmiana SIWZ_2018-05-30

53_2018 załącznik nr 1 do SIWZ 2018-05-30

53_2018 załącznik nr 1 do SIWZ 2018-05-30

 

53_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-06-14

 

53_2017 INFO_O WYBORZE 2018-06-28

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :