DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Stoszyce – Romnów odcinek w km 6+100 – 7+080 długości 0,98 km. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-05-24
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Stoszyce – Romnów
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.52.2018
Termin składania ofert 2018-06-18 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166, 71/39 17 110
Załączniki

52_18-ogloszenie-o-zamowieniu

52_18-siwz

52_18-OPZ-www

52_18-kosztorys-ofertowy-www

52_18-SST

52_18 SIWZ-www-edytowalna

 

52_18 zmiana_SIWZ_2018-06-04-pismo

52_18_zal_1_Formularz_oferty_2018-06-04

 

2720-52-2018-pyt-1-2-i-odp-www

2720-52-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

 

2720-52-2018-pyt-3-odpowiedz-11-06-2018

 

 

2720-52-2018 ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 13-06-2018

2720-52-2018-pyt-4-odpowiedz-13-06-2018

 

 

 

 

 

52_2018-zbiorcze zestawienie ofert

52-2018-ogloszenie-o-wyborze

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :