DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Montaż wraz z dostawą oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 376. CPV 45233221-4 Drukuj Email
z dnia: 2018-05-23
Nazwa zadania Montaż wraz z dostawą oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego w ramach wprowadzenia organizacji ruchu drogowego dla drogi wojewódzkiej nr 376. CPV 45233221-4
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.49.2018
Termin składania ofert 2018-06-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

49-18 Ogloszenie o zamowieniu

49-18 SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

opis przedmiotu zamwienia 376

zestawienie znaków_DW376 -4

49-18 SIWZ

  49-18 Odpowiedzi na pytania od 1 do 7

49-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

49-18 SIWZ 07-06-2018

49-18 SIWZ 07-06-2018

  zbiorcze zestawienie ofert

49-18 Uniewaznienie postepowania

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :