DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 m. Wierzbice w km 34+140 ÷ 35+100 długości 0,96 km Drukuj Email
z dnia: 2018-05-23
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 m. Wierzbice w km 34+140 ÷ 35+100 długości 0,96 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.51.2018
Termin składania ofert 2018-06-18 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax 71 39 17 110
Załączniki

51_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-05-23

51_18_SIWZ_2018-05-23

51_18_Opis_orzedmiotu_zamówienia_2018-05-23

51_18_Specyfikacje_techniczne_2018-05-23

51_18_kosztorys_2018-05-23

51_18_wersja_edyt_zał_2018-05-23

 

51_18_zmiana_SIWZ_2018-05-30

51_18_zał_1_Formularz_oferty_2018-05-30

 

51_18_pyt_i_odp_2018-06-06

51_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-06-06

51_18_SST_pod_bet_asf_2018-06-06

 

51_18_pyt_i_odp_2018-06-08

51_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-06-08

51_18_OPZ_2018-06-08

51_18_kosztorys_2018-06-08

 

51_18 pyt_i_odp 2018-06-11

 

51_18 pyt-11_i_odp 2018-06-13

51_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-06-13

51_18 pyt-11_i_odp 2018-06-13 SPROSTOWANIE

 

 

51_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-06-18

 

51_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-07-03

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :