DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 395 odcinkami w m. Ludów Polski w km 30+740-31+340 długość 0,600 km oraz w km 33+000-33+560 długości 0,560 km. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-05-22
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 395 odcinkami w m. Ludów Polski w km 30+740-31+340 długość 0,600 km oraz w km 33+000-33+560 długości 0,560 km. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.48.2018
Termin składania ofert 2018-06-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

48-18 Ogloszenie o zamowieniu

48-18 SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

OPZ Ludów Polski

SST

48-18 SIWZ

  48-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

  48-18 Odpowiedzi na pytania od 1 do 16

KOSZTORYS OFERTOWY - KOREKTA - 06-06

  48-18 Odpowiedzi na pytania od 17 do 18

  48-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

48-18 Odpowiedzi na pytania od 19-21 i korekta pytan od 1 do 16

OPZ Ludów Polski - Korekta - 11-06

KOSZTORYS OFERTOWY - KOREKTA - 11-06

   48-18 Odpowiedz na pytania od 22 do 23

 

zbiorcze zestawienie ofert

48-18 Ogloszenie o wyborze

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :