Remont drogi wojewódzkiej nr 340 odcinkami Dobroszyce - Nowosiedlice w km 73+725 ÷ 74+700 oraz Nowosiedlice - Dąbrowa w km 75+950 ÷ 76+405 długość łączna 1,43 km Drukuj
z dnia: 2018-05-16
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 340 odcinkami Dobroszyce - Nowosiedlice w km 73+725 ÷ 74+700 oraz Nowosiedlice - Dąbrowa w km 75+950 ÷ 76+405 długość łączna 1,43 km. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.46.2018
Termin składania ofert 2018-06-06 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

46_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-05-16

46_18_SIWZ_2018-05-16

46_18_Opis_przedmiotu_zamówienia_2018-05-16

46_18_SST_2018-05-16

46_18_kosztorys_2018-05-16

46_18_wersja_edyt_zał_2018-05-16

 

 

46_18_pyt_i_odp_2018-05-30

46_18_zmiana_ogłoszenia_2018-05-30

46_18_OPZ_2018-05-30

46_18_zał_1_Formularz_oferty_2018-05-30

 

 

46_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-06-06

 

46_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-06-27