DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace adaptacyjne budynku przy ul. Rataja 9 w Jeleniej Górze wraz z przebudową wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych – Etap I. CPV 45453000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-23
Nazwa zadania Prace adaptacyjne budynku przy ul. Rataja 9 w Jeleniej Górze
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.45.2018
Termin składania ofert 2018-05-18 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17110
Załączniki

2720-45-2018-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-45-2018-siwz

2720-45-2018-opz

45_18 SIWZ

 

2720-45-2018-zmiana-siwz-07-05-2018

2720-45-2018-opz-po-zmianach-07-05-2018

2720-45-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-07-05-2018

 

45-18-zmiana_siwz_11-05-2018

45-18-SIWZ-po-zmianach-11-05-2018

45-18-opz-po-zmianach-11-05-2018

45-18-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

 

 

45_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-05-18

 

45_2018_ogloszenie_o_wyborze-www

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :