Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – w formule zaprojektuj i wybuduj. Drukuj
z dnia: 2018-04-17
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.30.2018
Termin składania ofert 2019-02-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-233, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

2720-30-2018-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-30-2018-TOM-I-instr-dla-Wykonawców-siwz

2720-30-2018-opz

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-1-akt-umowy

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-2-gwarancja-jakosci

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-3-dane-kontraktowe

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-4-war-ogolne-kontr

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-5-war-szcz-kontr

2720-30-2018-TOM-IV-wykaz-platnosci

2720-30-2018-zal-10-obow-inf-Wykonawcy

2720-30-2018-TOM-III-OPZ-PFU

2720-30-2018-TOM-V-materialy-wyjsciowe

  2720-30-2018-jedz

 

2720-30-2018-pytania-odpowiedzi-zmiana-siwz-28-05-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

2720-30-2018-siwz-po-zmianie-28-05-2018

2720-30-2018-SIWZ-28-05-2018

2720-30-2018-wersja-edytowalna-koncepcji

2720-30-2018-Tom-IV-wykaz-płatnosci

 

2720-30-2018-pytanie-217-odpowiedz-06-06-2018

2720-30-2018-pytania-odpowiedzi-zmiana-siwz-28-05-2018-popr

 

2720-30-2018-odpowiedzi-i-zmiana-siwz-29-06-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-II

 

2720-30-2018-pytania-odpowiedzi-zmiana-siwz-10-08-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-10-08-2018

 

2720-30-2018-SGI_Wrocław-warianty-P-W-A

2720-30-2018-odpowiedzi-i-zmiana-siwz-05-09-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-05-09-2018

 

2720-30-2018-pytania-odpowiedzi-zmiana-siwz-26-09-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-26-09-2018

2720-30-2018-TOM-II-26-09-2018

2720-30-2018-Tom-III-PFU-26-09-2018

2720-30-2018-TOM-IV-26-09-2018

2720-30-2018-Tom-V-Materialy wyjsciowe-26-09-2018

 

2720-30-2018-odpowiedzi-05-10-2018

 

2720-30-2018-odpowiedzi-12-10-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-12-10-2018

 

2720-30-2018-odpowiedzi-09-11-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-09-11-2018

 

2720-30-2018-OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-01-07

2720-30-2018 odp_i zmiana 2019-01-07

TOM II rozdz_1 AKT UMOWY t_j_2019-01-07

TOM II rozdz_3 DANE KONTRAKTOWE t_j_2019-01-07

Tom II Rozdz_5 WARUNKI SZCZEGÓLNE t_j_2019-01-07

TOM III OPZ - PFU t_j_2019-01-07

TOM IV WYKAZ PŁATNOŚCI t_j_2019-01-07

 

w_edyt zał_do pisma z dn_2019-01-07

 

WOOŚ_4210_23_2012_AMA_149 -DECYZJA O ŚRODOW_UWARUNKOWANIACH

  

 

2720-30-2018 PYT_252-268_odp_i_zmiana_2019-01-17

2720-30-2018 ogl_o_zmianie_ogloszenia_2019-01-17

 

  2720-30-2018-sprostowanie

 

  

 

30-2018-pytanie-i-odpowiedz-zmiana-siwz-04-02-2019

30-2018-zmiana-ogloszenia-04-02-2019

30-2018-TOM-II-Rozdz-2-gwarancja-jakosci-04-02-2019

30-2018-druk-oferty-04-02-2019

30_2018-druk-oferty-04-02-2019

 

 

 

30_2018-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

 

2720-30-2018-uniewaznienie-www