DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – w formule zaprojektuj i wybuduj. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-17
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720-30-2018
Termin składania ofert 2018-11-15 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166; 71/39 17 110
Załączniki

 

2720-30-2018-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-30-2018-TOM-I-instr-dla-Wykonawców-siwz

2720-30-2018-opz

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-1-akt-umowy

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-2-gwarancja-jakosci

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-3-dane-kontraktowe

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-4-war-ogolne-kontr

2720-30-2018-TOM-II-rozdz-5-war-szcz-kontr

2720-30-2018-TOM-IV-wykaz-platnosci

2720-30-2018-zal-10-obow-inf-Wykonawcy

2720-30-2018-TOM-III-OPZ-PFU

2720-30-2018-TOM-V-materialy-wyjsciowe

  2720-30-2018-jedz

  

 

2720-30-2018-pytania-odpowiedzi-zmiana-siwz-28-05-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

2720-30-2018-siwz-po-zmianie-28-05-2018

2720-30-2018-SIWZ-28-05-2018

2720-30-2018-wersja-edytowalna-koncepcji

2720-30-2018-Tom-IV-wykaz-płatnosci

 

  

2720-30-2018-pytanie-217-odpowiedz-06-06-2018

2720-30-2018-pytania-odpowiedzi-zmiana-siwz-28-05-2018-popr

 

  

2720-30-2018-odpowiedzi-i-zmiana-siwz-29-06-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-II

 

  

2720-30-2018-pytania-odpowiedzi-zmiana-siwz-10-08-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-10-08-2018

 

 

 

2720-30-2018-SGI_Wrocław-warianty-P-W-A

2720-30-2018-odpowiedzi-i-zmiana-siwz-05-09-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-05-09-2018

 

 

 

2720-30-2018-pytania-odpowiedzi-zmiana-siwz-26-09-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-26-09-2018

2720-30-2018-TOM-II-26-09-2018

 

2720-30-2018-Tom-III-PFU-26-09-2018

2720-30-2018-TOM-IV-26-09-2018

 

2720-30-2018-Tom-V-Materialy wyjsciowe-26-09-2018

 

 

 

2720-30-2018-odpowiedzi-05-10-2018

 

 

2720-30-2018-odpowiedzi-12-10-2018

2720-30-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-12-10-2018

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :