DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-16
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2018
Termin składania ofert 2018-07-05 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

41_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-04-16

41_2018 TOM I - SIWZ_2018-04-16

41_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-04-16

Zał_nr 10 do SIWZ

Zał_nr 11 do SIWZ

Zał_nr 12 do SIWZ

41_2018 załączniki do SIWZ_2018-04-16 w_edyt

41_2017 TOM II WARUNKI KONTRAKTU 2018-04-16

41_2018 TOM III SIWZ - PFU

41_2018 TOM IV SIWZ - wykaz płatności

41_2018 TOM V SIWZ - materiały informacyjne

 

41_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-04-26

41_2018 pyt_i odp_2018-04-26

41_2018 Rozdz_5 warunki szczególne kontraktu 2018-04-26

 

41_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-05-14

41_2018 pyt_i odp_zmiana SIWZ 2018-05-14

MDCP

41_2018 WYKAZ PŁATNOŚCI 2018-05-14

41_2018 WYKAZ PŁATNOŚCI 2018-05-14

SP.10.30.10

41_2018 Program funkcjonalno-użytkowy t.j. z dn. 2018-05-14

41_2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-05-14

 

41_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-05-24

41_2018 pyt_i odp_2018-05-24

D.05.03.12a WWiORB - asfalt porow

D.05.03.24a WWiORB - BBTM

 

41_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-06-04

41_2018 pyt_i odp_2018-06-04

D.10.04.01 WWiORB - przeb_przejazd_kolej

PZT - Oleśnica

41_2018 załącznik nr 1-FORMULARZ OFERTY_2018-06-04

 

41_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-06-08

41_2018 pyt_i odp_2018-06-08

D.07.05.01 WWiORB - bariery stalowe aktual

D.07.05.01a WWiORB - bariery linowe

41_2018 WYKAZ PŁATNOŚCI 2018-06-08

41_2018 WYKAZ PŁATNOŚCI 2018-06-08

 

41_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-06-15

41_2018 pyt_i odp_2018-06-15

 

41_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-06-19

41_2018 pyt_i odp_2018-06-19

41_2018 Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)_tj z dn_2018-06-19

41_2018 Rozdz_5 warunki szczegolne kontraktu_tj z dn_2018-06-19

41_2018 TOM IV SIWZ - wykaz płatności 2018-06-19

D_01_02_03 WWiORB rozbiórka obiektów_tj

D_01_02_04 WWiORB rozbiórka elementów_tj

D_03_02_01 kan_deszcz

D_04_03_01 WWiORB oczyszcz_i skropienie warstw konstr_aktual

D_04_05_01 WWiORB stabiliz_cementem_tj

D_07_07_01 oświetlenie_tj

Informacja PKP PLK SA z dn_2018-05-21

PW ściezka row_DW 451

Wlot ul_Strefowej

 

41_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-06-25

41_2018 pyt_i odp_2018-06-25

 

 

41_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-07-05

 

41_2018 INFO_O WYBORZE 2018-08-14

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :