DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-16
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2018
Termin składania ofert 2018-05-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

40_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_2018-04-16

40_2018 Tom I - SIWZ_2018-04-16

40_2018 Opis przedmiotu zamówienia 2018-04-16

Zal_nr 10 do SIWZ

Zal_nr 11 do SIWZ

Zał_nr 12 do SIWZ

40_2018 załączniki do SIWZ_2018-04-16 w_edyt

40_2017 Tom II WARUNKI KONTRAKTU 2018-04-16

40_2018 Tom III - PFU

40_2018 Tom IV - Wykaz płatnosci

40_2018 Tom V - Materiały informacyjne

 

40_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-04-26

40_2018 pyt_i odp_2018-04-26

40_2018 Rozdz_5 warunki szczególne kontraktu 2018-04-26

 

40_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-05-14

40_2018 zmiana SIWZ_2018-05-14

D_03_02_01 kan_deszcz

 

40_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-05-28

 

40_2018 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2018-07-25

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :