DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040-3+916 długość 0,876 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-16
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 338 w m. Baszyn w km 3+040-3+916 długość 0,876 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2018
Termin składania ofert 2018-05-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

24-18 ogloszenie o zamowieniu

24-18 SIWZ

Baszyn KOSZTORYS OFERTOWY

OPZ Baszyn

SST

24-18 SIWZ

 

24-18 Odpowiedz na pytanie 1 i zmiana SIWZ

24-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

  

zbiorcze zestawienie ofert

24-18 Uniewaznienie postepowania

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :