DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-10
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.33.2018
Termin składania ofert 2018-04-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

33_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-04-10

33_2018 SIWZ 2018-04-10

33_2018 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 2018-04-10

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

OPINIA WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

33_2018 załączniki do SIWZ 2018-04-10 w_edyt

 

33_2018 ZMIANA SIWZ_2018-04-12

33_2018 UMOWA 2018-04-12

 

33_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-04-19

33_2018 pyt_i odp_2018-04-19

33_2018 PRZEGLĄD ROCZNY

33_2018 PRZEGLĄD ROZSZERZONY

33_2018 EKSEPRTYZA STANU TECHNICZNEGO

 

33_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-04-24

33_2018 pyt_i odp_2018-04-24

33_2018 Rysunki do ekspertyzy

33_2018 Książka obiektu mostowego

 

33_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-04-27

 

33_2017 INFO_O WYBORZE 2018-05-15

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :