Opracowanie projektu wykonawczego i montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w Ramiszowie w km 6,243 w ciągu linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole-Trzebnica. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2018-04-06
Nazwa zadania Opracowanie projektu wykonawczego i montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym w Ramiszowie w km 6,243 w ciągu linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole-Trzebnica. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.25.2018
Termin składania ofert 2018-04-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

25-18 Ogloszenie o wyborze

 

25-18 ogloszenie o zamowieniu

25-18 SIWZ

25-18 siwz

pfu ssp ramiszw

 

zbiorcze zestawienie ofert