Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Głuszyca w km 16+200-16+900. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2018-04-05
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Głuszyca w km 16+200-16+900. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2018
Termin składania ofert 2018-04-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

27_2018 materialy do przetargu 05_04_2018

27_2018 ogloszenie o zamowieniu 05_04_2018

27_2018 siwz 05_04_2018

27_2018 siwz wersja edytowalna 05_04_2018

 

27_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 23_04_2018

27_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17_05_2018