DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna. CPV 45233294-6, 71322500-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-03-29
Nazwa zadania Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna. CPV 45233294-6, 71322500-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.22.2018
Termin składania ofert 2018-04-23 9:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

22_2018 ogloszenie o zamowieniu 29_03_2018

22_2018 pfu 29_03_2018

22_2018 pfu wersja edytowalna 29_03_2018

22_2018 siwz wersja edytowalna 29_03_2018

22_2018 siwz 29_03_2018

22_2018 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 13_04_2018

22_2018 ogloszenie o zmianie ogloszenia 13_04_2018

  22_2018 zmiana siwz 17_04_2018

22_2018 ogloszenie o zmianie ogloszenia 17_04_2018

22_2018 zalacznik nr 5 17_04_2018

22_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 23_04_2018

22_2018 unieważnienie postępowania 08_06_2018

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :