DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zasilenie elektryczne kontenera Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na przejeździe kolejowym linii 326 w km 6,243. CPV 45000000-7, Drukuj Email
z dnia: 2018-03-28
Nazwa zadania Zasilenie elektryczne kontenera Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na przejeździe kolejowym linii 326 w km 6,243. CPV 45000000-7,
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2018
Termin składania ofert 2018-04-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

 

21-18 SIWZ

21-18 ogloszenie o zamowieniu

21-18 siwz

opz wlz

21-18 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 13_04_2018

  21-18 Ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :