Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice – w systemie zaprojektuj i wybuduj Drukuj
z dnia: 2018-03-21
Nazwa zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice – w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2018
Termin składania ofert 2018-04-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

19_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-03-21

19_18_SIWZ_2018-03-21

19_18_PFU_z_załącznikami_2018-03-21

19_18_wersja_edyt_zał_2018-03-21

 

19_18_unieważnienie_postępowania_2018-04-05