DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-15
Nazwa zadania Remont mostu w DW nr 358 km 0+362 w m. Włosień – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2018
Termin składania ofert 2018-04-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

18-18 ogloszenie o zamowieniu

18-18 SIWZ

18-18 siwz

PFU Przebudowa DW 358 Wlosien wer 5

wlosien warunki urzad gminy platerowka

 

18-18 zmiana siwz 19-03-2018

PFU zmiana 19-03-2018

wzor umowy 19-03-2018

 

18-18 odpowiedzi na pytania od 1 do 3 27-03-2018

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

18-18 Ogloszenie o wyborze

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :