Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2018-03-14
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w km 34+039 w m. Pielgrzymka – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.23.2018
Termin składania ofert 2018-03-29 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

23_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-03-14

23_2018 SIWZ 2018-03-14

23_2018 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

23_2018 kopia mapy zasadniczej

23_2018 załączniki do SIWZ 2018-03-14 w_edyt

 

 

23_2018 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2018-03-22