DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu DW 389 km 42+126 w m. Różanka - zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 389 km 42+126 w m. Różanka - zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.13.2018
Termin składania ofert 2018-03-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

13_2018 ogloszenie o zamowieniu 07_03_2018

13_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 26_03_2018

13_2018 pfu 07_03_2018

13_2018 siwz 07_03_2018

13_2018 siwz wersja edytowalna 07_03_2018

13_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27_04_2018

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :