DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200 Drukuj Email
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski na odcinku od km 22+400 do km 23+400 oraz zatoki autobusowej w km 21+200. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.12.2018
Termin składania ofert 2018-03-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

12_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-03-07

12_18_SIWZ_2018-03-07

12_18_opis_przedmiotu_zamówienia_2018-03-07

12_18_wymagania_dodatkowe_Zamawiajcego_2018-03-07

12_18_SST_2018-03-07

12_18_kosztorys_2018-03-07

12_18_wersja_edyt_zał_2018-03-07

 

 

12_18_odp_na_pyt_2018-03-16

 

 

12_18_odp_na_pyt_2018-03-21

12_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-03-21

12_18_opis_przedmiotu_zamówienia_2018-03-21

12_18_kosztorys_ofertowy_2018-03-21

 

 

12_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-03-27

 

12_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-04-19

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :