DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-02-22
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.16.2018
Termin składania ofert 2018-03-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

16_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_2018-02-22

16_2018 SIWZ_2018-02-22

16_2018 załączniki do SIWZ_2018-02-22

16_2018 PFU na rondo 1353D-DW340

16_2018 załączniki do PFU

 

16_2018 pyt-1_i odp_2018-03-02

 

16_2018 pyt-2_i odp_2018-03-07

 

16_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-03-13

16_2018 zmiana SIWZ_2018-03-13

 

16_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-03-19

16_2018 pyt_i odp_zmiana SIWZ_2018-03-19

16_2018 Opis przedmiotu zamówienia 2018-03-19

16_2018 PFU ze zmianami z dn. 2018-03-19

 

 

16_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-03-27

 

16_2018 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2018-04-03

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :