Remont przepustów w ciągu drogi DW 350 w km 49+750 oraz w km 49+828 k/m Parowa. CPV 45000000-7, 71320000-7 Drukuj
z dnia: 2018-02-22
Nazwa zadania Remont przepustów w ciągu drogi DW 350 w km 49+750 oraz w km 49+828 k/m Parowa. CPV 45000000-7, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2018
Termin składania ofert 2018-03-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

10_2018 ogloszenie o zamowieniu 22_02_2018

10_2018 siwz 22_02_2018

10_2018 siwz wersja edytowalna 22_02_2018

10_2018 PFU 22_02_2018

10_2018 zmiana siwz 07_03_2018

10_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 12_03_2018

10_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04_04_2018