DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4. Drukuj Email
z dnia: 2018-02-15
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45233221-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.7.2018
Termin składania ofert 2018-03-06 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  2720-7-2018-ogloszenie-o-zamowieniu

  2720-7-2018-siwz

2720-7-2018-opis-przedmiotu zamowienia-www

2720-7-2018-kosztorysy-ofertowe-www

2720-7-2018-sstwiorb

 

2720-7-2018-pyt-1-11-i-odp-zmiana-siwz

2720-7-2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

2720-7-2018-siwz-www-edytowalne-zalaczniki

 

7_2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2018-03-06

 

7_2017 info_o wyborze_zad_1 2018-03-22

7_2017 info_o wyborze_zad_2 2018-03-22

7_2017 info_o wyborze_zad_3 2018-03-22

7_2017 info_o wyborze_zad_4 2018-03-22

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :