Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2018-02-02
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.4.2018
Termin składania ofert 2018-02-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

4-18 SIWZ

4-18 ogloszenie o zamowieniu

4-18 siwz

opz remonty dla wszystkich

sstwiorb

 

4-18 zmiana siwz 09-02-2018

kosztorysy ofertowe 2

 

4-18 zmiana siwz 16-02-2018

4-18 ogloszenie o zmianie ogloszenia

wzor umowy 16-02-2018

opz zmiana 16-02-2018

kosztorysy ofertowe 3

 

4-18 zmiana siwz 19-02-2018

4-18 ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

zbiorcze zestawienie ofert - korekta

 

4-18 ogloszenie o wyborze zad 2 3 4 8 9

 

4-18 ogloszenie o uniewaznieniu zad nr 5

  

4-18 ogloszenie o wyborze uniewaznieniu zad 6 i 7

4-18 ogloszenie o wyborze zad 1