DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-01-26
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.6.2018
Termin składania ofert 2018-03-22 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

6_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_2018-01-26

6_2018 Tom I - SIWZ_2018-01-26

6_2018 załączniki do SIWZ_edytowalne_2018-01-26

Zał. nr 10 do siwz

Zał. nr 11 do SIWZ

Zał. nr 12 do siwz

6_2018 Tom II - Warunki kontraktu 2018-01-26

6_2018 Tom III - Opis przedmiotu zamowienia - PFU

6_2018 Tom IV - Wykaz płatności

6_2018 Tom V - Materiały informacyjne

 

6_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-02-22

6_2018 zmiana SIWZ_2018-02-22

 

6_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-02-27

6_2018 pyt_i odp_zmiana SIWZ 2018-02-27

6_2018 Tom I - SIWZ_2018-02-27 tekst jednolity

6_2018 Tom II - Warunki kontraktu 2018-02-27

 

6_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-03-07

6_2018 pyt_i odp_zmiana SIWZ 2018-03-07

6_2018 uzupełnienie do odp_z dn. 2018-03-07

6_2018 Program funkcjonalno-użytkowy PFU t.j. z dn. 2018-03-07

 

6_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-03-13

6_2018 pyt_i odp_zmiana SIWZ_2018-03-13

 

6_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE_2018-03-15

6_2018 zmiana SIWZ_2018-03-15

 

6_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2018-03-22

 

6_2018 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2018-04-13

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :