DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 Drukuj Email
z dnia: 2018-01-25
Nazwa zadania Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świerzawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. CPV 45.00.00.00-0.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.5.2018
Termin składania ofert 2018-02-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz. Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

5_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-01-25

5_18_SIWZ_2018-01-25

5_18_OPZ_z_załącznikami_2018-01-25

5_18_kosztorys_ofertowy_2018-01-25

5_18_wersja_edyt_zał_2018-01-25

 

5_18_unieważnienie_postępowania_2018-02-09

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :