Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz z chodnikiem w m. Wolibórz w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-0, 71247000-8. Drukuj
z dnia: 2018-01-22
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 wraz z chodnikiem w m. Wolibórz w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-0, 71247000-8.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.2.2018
Termin składania ofert 2018-02-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

2-18 ogloszenie o zamowieniu

2-18 siwz

  opz wolibrz

wymagania dodatkowe zamawiajcego

  2-18 SIWZ

DOKUMENTACJA

   2-18 odpowiedzi na pytania od 1 do 8

2-18 ogloszenie o zmianie ogloszenia

kosztorys ofertowy - woliborz 06-02-2018

  zbiorcze zestawienie ofert

 

2-18 ogloszenie o wyborze