DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

„Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie województwa dolnośląskiego” z podziałem na zadania Drukuj Email
z dnia: 2017-12-28
Nazwa zadania „Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie województwa dolnośląskiego” z podziałem na zadania. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.150.2017
Termin składania ofert 2018-02-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

150_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-12-28

150_17_SIWZ_2017-12-28

150_17_SST_2017-12-28

150_17_JEDZ_2017-12-28

150_17_wersja_edyt_zał_2017-12-28

 

 

 

150_17_pyt_i_odp_2018-01-26

150_17_zmiana_ogłoszenia_2018-01-26

150_17_SIWZ_2018-01-26

150_17_kosztorysy_1-4_2018-01-26

150_17_tabela_2018-01-26

150_17_SST_2018-01-26

 

 

150_17_pyt_i_odp_2018-02-09

150_17_zmiana_ogłoszenia_2018-02-09

150_17_zal_8_umowa_2018-02-09

150_17_kosztorysy_1-4_2018-02-09

150_17_SST_2018-02-09

150_17_wersja_edyt_zal_2018-02-09

 

 

150_17 zbiorcze zestawienie ofert 2018-02-27

 

 

150_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_2_2018-03-22

 

 

150_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_3_2018-03-22

 

 

150_17_ogłoszenie_o_wyborze_zad_4_2018-03-22

 

150_17_ogloszenie_o_wyborze_zad_1_2018-03-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :