DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Golędzinów w km 17+993-18+753, długość 0,760 km. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-28
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Golędzinów w km 17+993-18+753, długość 0,760 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.158.2017
Termin składania ofert 2018-01-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

158_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-12-28

158_2017 SIWZ 2017-12-28

158_2017 SIWZ w_edytowalna

158_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

158_2017 KOSZTORYS OFERTOWY

158_2017 SST

 

158_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE  2018-01-10

 

158_2017 pyt-1_i odp_2018-01-12

 

 

158_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2018-01-17

 

 

158_2017 INFORMACJA O WYBORZE 2018-02-15

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :