DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenbrurger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11+995. CPV 45200000-9. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-28
Nazwa zadania Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenbrurger Strasse w Krauschwitz od km 0+000 do km 11+995. CPV 45200000-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.157.2017
Termin składania ofert 2018-01-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

157_2017_ogłoszenie o zamówieniu

157_2017_siwz

157_2017_siwz-www-edytowalna

157_2017_opz - dw 353

157_2017_opis do tablic informacyjnych

157_2017-stwiorb

 

 

157_2017_OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-11-12

157_2017_pytania i odpowiedzi 2018-01-12

157_2017_zmieniony KOSZTORYS OFERTOWY 2018-01-12

157_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DW 353_2018-01-12

 

 

157_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2018-01-19

 

 

 

2720-157-2017-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :